Προηγούμενες Εκδηλώσεις

2022 06 24 25 poster v2

 24-25 Ιουνίου 2022
 Ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη


 Οργάνωση

 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

                                                                                                                             Περισσότερα

Poster LR 33x48 cm710

 16-18 Ιουνίου 2022
 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών


 Οργάνωση

 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

                                                                                                                             Περισσότερα

2022 10 21 poster

 21-22 Οκτωβρίου 2022
 Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο Αρσενάλι», Χανιά
 
 Οργάνωση
 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

 Σε συνεργασία
 Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
 Ογκολογικό τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
 Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
 Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας(Ε.Σ.Α.Ε.)


                                                                                                                             Περισσότερα

 poster 2023 06 16 17 oggologika

 

2022 10 21 poster