Η Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
 

Τον Οκτώβριο του 2002, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Δημήτρης Καρδαμάκης και ο νεφρολόγος Θανάσης Διαμαντόπουλος αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας, ορμώμενοι από τη διαπίστωση ότι πρώτον, ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών με κακοήθη νόσο καθημερινά αυξάνει και δεύτερο, ότι σε αυτούς τους ασθενείς λόγω ελλιπών πληροφοριών, συχνά παρατηρούνται "διακρίσεις" στη διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία.

 

Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρείας συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών στις 28 Νοεμβρίου 2003 και εγκρίθηκε στις 5 Μαϊου 2004 (Αριθμ. απόφασης 934/30.12.2003). Κύριοι σκοποί της Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (βασικής, κλινικής) στο χώρο της γηριατρικής ογκολογίας, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση των επιστημόνων και του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα των ηλικιωμένων ασθενών που πάσχουν από κακοήθη νόσο.

 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία:

 

Συνεργάζεται με άλλες Εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

Ενισχύει την επιστημονική έρευνα στο τομέα της γηριατρικής ογκολογίας και ιδρύει ομάδες εργασίας,

Συνεργάζεται με κρατικούς ή άλλους φορείς για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη γηριατρική ογκολογία,

Παρέχει κάθε πληροφορία για το σχεδιασμό υπηρεσιών γηριατρικής ογκολογίας,

Οργανώνει κάθε είδους επιστημονικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την ενημέρωση και εκπαίδευση,

Εκδίδει έντυπα και βιβλία (ή να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα) για την επίτευξη και διάδοση των σκοπών της και

Προβαίνει σε κάθε νόμιμη δραστηριότητα που σκοπό έχει την έρευνα, την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα γηριατρικής ογκολογίας.

 

Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης της Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας έγινε το Σάββατο 15 Μαϊου 2004, στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ξενοδοχείο Aldemar, Σκαφιδιά).

 

Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για θέματα Γηριατρικής Ογκολογίας σε διεθνές επίπεδο, μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες http://www.siog.org/ και http://www.cancerworld.org/.

diefthinsi v2

Διοργάνωση Συνεδρίων

 LR Poster GHRIATRIKH ONC 2024

 

2022 10 21 poster

PROKIRIXI 3